Scoala Metropolitana ARC – Viitorul începe aici

  • Educația europeana în Școala ARC
  • Infiintata in anul 2008, Scoala Metropolitana ARC este acreditata de catre Ministerul Educației Naționale, prin ordinul de ministru numărul 3635 din 29.04.2013, trecând prin toate fazele de evaluare, recunoastere și certificare a calitatii educatiei oferite. Școala funcționează în prezent pe 3 niveluri de studiu (preșcolar, primar și gimnazial) și are ca obiectiv continuarea cu nivelul liceal si obținerea autorizării ca Școală internațională IB
  • Ne propunem să formăm oameni învingători care să facă față provocărilor ân orice situație
  • Pentru această misiune, alegem mereu oameni care să le fie modele, să le ofere experiențe orientate spre valorile școlii: responsabilitate, corectitudine și respect.
  • Educația pe care o oferim copiilor se bazează pe o abordare care dezvoltă competențe cheie pentru învățarea de lungă durată într-o tendința modernă și durabilă, pregadindu-i pe copii pentru viitoarele experiențe ale vieții.
  • În Școala ARC copiii învață cum să studieze și reusesc să găsească soluții singuri.