Învățarea centrată pe elev

Echipa ARC este responsabilă asupra strategiilor de acţiune și proiectare ţinând cont de modul în care fiecare elev impune realitatea propriei personalităţi, cu finalitatea certă a valorizării acestuia, ca element activ în propria formare și educare. Elevii asimilează astfel cunoștinţe, dar sunt învăţaţi și să opereze cu ele și să le aplice în situaţii diverse.

Abordăm problematica schimbării educaţionale în direcţia elaborării unor modele practice utilizate pentru a proiecta și aplica strategii de dezvoltare personală, centrate pe elev ca actor principal în procesul educaţional, strategii integrative, activ-participative.

Școala ARC urmărește îmbunătăţirea calităţii gândirii, capacitatea de reflecţie, munca în echipă, abilitatea de a dezvolta viziuni comune.

Profesorii ARC și-au dezvoltat competenţe de cunoaștere și valorizare a elevilor pentru reușita lor socială, abordând într-un mod diferenţiat și personalizat intervenţiile sale formative printr-o permanentă provocare a elevilor, în așa fel încât aceștia să considere că iniţiativa este și a lor.

Pentru realizarea calităţii educaţiei, Școala Arc a implementat abordarea didactică prin care elevul devine resursă, producător, lider de opinie, deci participant activ.

Invațarea experimentală

Învățarea prin descoperirea experimentală urmărește ca predarea-învățarea să se bazeze pe problematizare și cercetare, pe experiența directă și concretă, creativă.

Școala ARC antrenează elevii în procesul instruirii, să-l învețe cum să învețe ajutându-l pentru învățarea ulterioară și transformându-l treptat într-un gânditor creativ.

Astfel, elevii sunt orientați spre căutare, explorare, muncă personală – independentă sau în echipă, prin documentare și activități experimentale-aplicative, prin investigație științifică.

Această orientare asigură o dezvoltare a capacităților intelectuale, îndeosebi imaginația și gândirea creatoare, accentuând caracterul activ-participativ, formativ-aplicativ și creativ al învățării.

Experimentarea la școala ARC are scopul de a-i pune pe elevi în situația de a concepe și practica, de a observa, a studia, a dovedi, de a verifica și a măsura rezultatele.

Învățarea experimentală nu presupune doar mânuirea unor instrumente, ci presupune o intervenție activă din partea elevilor, în așa fel încât ei să poată face ușor trecerea de la cogniție spre metacogniție.

Școala ARC dezvoltă și valorifică metacogniția în actul educațional pentru îndeplinirea cu succes a sarcinilor instrucționale de către elevi în vederea realizării unei învățări profunde și durabile care să asigure

Rotiti ecranul pentru a putea folosi aplicatia eficient!