Viziunea Scolii

”O ȘCOALĂ MODERNĂ ȘI DE CALITATE PENTRU 100 DE ANI”

Programul nostru este destinat elevilor din clasa pregătitoare (6 ani) până în clasa a VIII -a (14-15 ani) și valorifică competenţele cheie prevăzute în legislaţia Uniunii Europene:

1. Comunicarea în limba maternă;

2. Comunicare în limbi străine ;

3. Matematică şi competenţe de bază în domeniul ştiinţei şi tehnologiei;

4. Competenţe digitale ;

5. A învăţa să înveţi;

6. Competenţe sociale şi civice;

7. Spirit de iniţiativă şi antreprenoriat;

8. Conştientizare şi manifestare culturală;

Misiunea Scolii

Ne propunem să formăm oameni învingători care să facă față provocărilor în orice situație.

Pentru această misiune, alegem mereu oameni care să le fie modele, să le ofere experiențe orientate spre valorile școlii: responsabilitate, corectitudine și respect.

Educația pe care o oferim copiilor se bazează pe o abordare care dezvoltă competențe cheie pentru învățarea de lungă durată într-o tendință modernă și durabilă, pregătindu-i pe copii pentru viitoarele experiențe ale vieții.

În școala ARC copiii învață să învețe și reușesc să găsească soluţii singuri.

Rotiti ecranul pentru a putea folosi aplicatia eficient!