Acasa
Admitere

Admitere

1. Înscrierea în clasa pregatitoare:

Înscrierea elevilor la ARC pentru clasa pregatitoare constă in următoarele etape:

 • transmiterea unui e-mail (care să conţină datele de contact ale părinţilor şi numele, data naşterii elevului) sau telefonic;

 • serviciul secretariat al ARC va lua legătura cu dvs in vederea stabilirii unui interviu;

 • interviu cu ambii părinţi şi copilul care urmează a fi înscris;

 • observarea psiho-pedagogică realizată de către profesorii consilieri ai şcolii;

2. Înscrierea în clasele I – VII:

Înscrierea elevilor la ARC în clasele I – VII constă în următoarele etape:

 • transmiterea unui e-mail, care să conţină datele de contact ale părinţilor (nr.de telefon si e-mail) şi numele si prenumele elevului sau telefonic;

 • serviciul secretariat al ARC va lua legătura cu dvs in vederea stabilirii unui interviu;

 • interviu care are loc la sediul ARC cu ambii părinţi şi copilul care urmează a fi înscris;

 • observarea psiho-pedagogică realizată de către profesorii consilieri ai şcolii;

 • testare care are loc în aceeași zi cu interviul la limba engleză, limba si literatura română şi matematică;

În cazul în care elevul este declarat admis, urmează înscrierea acestuia la ARC pe baza unui dosar care cuprinde:

 • formularul de înscriere elaborat de şcoală;

 • acordul cadru de parteneriat pentru educaţie;

 • Acord Financiar (se semnează anual)

 • Copia legalizata a certificatului de naştere al copilului;

 • copie actului de identitate al unuia dintre parinti;

 • cererea de transfer;

 • foaia matricolă de la şcoala frecventată anterior / fişa de evaluare de la grădiniţa frecventată anterior;

 • fişa medicala/ carnet de vaccinari (copie);

 • 4 fotografii recente ale copilului (tip pașaport).

 • alte documente solicitate de ARC, în funcţie de situaţie;

 • În prima zi de școală (14 septembrie 2015), la secretariatul instituției se vor depune și următoarele documente medicale : exudat faringian, aviz coproparazitologic, aviz epidemiologic (cu mențiunea : « clinic sănătos-poate intra în colectivitate »).

 • Pentru copiii care au frecventat grădinița, la documentele menționate anterior se va atașa și fișa de caracterizare psiho-pedagogică (nu mai târziu de 14 septembrie 2015).