Acasa
Despre ARC
De ce ARC?

De ce ARC?

Pentru că vreau să devin OM într-un mediu pozitiv și adecvat studiului.

Acreditari: Infiintata in anul 2008, Scoala Metropolitana ARC este acreditata de catre Ministerul Educației Naționale, prin ordinul de ministru numărul 3635 din 29.04.2013, trecând prin toate fazele de evaluare, recunoastere și certificare a calitatii educatiei oferite. Școala funcționează în prezent pe 3 niveluri de studiu (preșcolar, primar și gimnazial) și are ca obiectiv continuarea cu nivelul liceal si obținerea autorizării ca Școală internațională IB. ARC este recunoscută ca fiind Centru de Examinare ”TRINITY” și Centru de Pregătire” CAMBRIDGE” Performanță: 23% din numărul elevilor Școlii Metropolitane ARC s-au calificat la etapele naționale si internationale  ale concursurilor școlare. ARC dezvoltă o politică educațională care să reflecte valori precum responsabilitatea, respectul și toleranța față de ceilalți, construind premisele unei învățări poyitive si productive care duc la caltatea procesului educațional, pentru obținerea unor rezultate deosebite. Profesori de elită:  Profesorii ARC folosesc metode comunicative, tehnici interactive si activitati individuale, centrate pe elevi si pe lucrul in echipa . Aceste tehnici si metode sunt dobanditie prin experienta si formarea in programe de continuă dezvoltare profesionala, desfasurate atat pe plan national cat si international. Profesorii ARC oferă posibilitatea de a accede la un învățământ de nivel european, bazat pe o educație rațional-emotivă și comportamentală, capabilă să asigure copilului o dezvoltare liberă, individualizată, sănătoasă și armonioasă. Continuitate in educatie: Școala Metropolitană ARC, prin politica sa, ofera elevilor posibilitatea de a studia pana la nivel universitar, creându-le oportunități de trecere de la invățământul liceal la ritmul și cerințele invațământului universitar. Admiterea în învățământul universitar va fi asigurată 100% prin aptitudinile și competențele dobândite in Școala ARC.  Spațiu deosebit:  Deschisă pentru a oferi elevilor un spațiu sigur de exprimare a propriilor opinii și sentimente,  ARC are o filosofie educațională pe care și-a conceput-o în beneficiul copilului real, axată pe principul că școala trebuie să fie un spațiu care să dezvolte oameni care vor putea să învețe toată viața, să poată comunica facil în limbi străine, să se poată adapta la cerințele unei lumi în continuă schimbare, să poată inventa și colabora pentru a se realiza în profesii viitoare.