Acasa
Despre ARC
Viziune & Misiune

Viziune & Misiune

O ȘCOALĂ MODERNĂ ȘI DE CALITATE PENTRU 100 DE ANI

Programul nostru este destinat elevilor din clasa pregătitoare (6 ani) până în clasa a X-II a (18-19 ani) și valorifică competențele cheie prevăzute în legislația Uniunii Europene:
  1. Comunicarea în limba maternă;
  2. Comunicare în limbi străine ;
  3. Matematică și competențe de bază în domeniul științei și tehnologiei;
  4. Competențe digitale ;
  5. A învăța să înveți;
  6. Competențe sociale și civice;
  7. Spirit de inițiativă și antreprenoriat;
  8. Conștientizare și manifestare culturală;

 MISIUNEA ŞCOLII:

Ne propunem să formăm oameni învingători care să facă față provocărilor în orice situație. Pentru această misiune, alegem mereu oameni care să le fie modele, să le ofere experiențe orientate spre valorile școlii: responsabilitate, corectitudine și respect. Educația pe care o oferim copiilor se bazează pe o abordare care dezvoltă competențe cheie pentru învățarea de lungă durată într-o tendință modernă și durabilă, pregătindu-i pe copii pentru viitoarele experiențe ale vieții. În școala ARC copiii învață să învețe și reușesc să găsească soluții singuri.