Acasa
Educație

Educație

Ceea ce noi ne străduim să îi învăţăm ACUM pe copii trebuie să devină instrumente valabile PESTE ANI atunci când ei vor deveni adulţi. Şcoala ARC este autorizată de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului de a şcolariza copii la nivelul învăţământului primar, atât pentru învăţarea limbii romane ca limbă maternă, cât şi pentru studierea limbii engleze. În consecinţă, curriculumul utilizat este cel oficial, promovat de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, însă ARC este interesată să atingă obiectivele educaţionale propuse pentru copiii care frecventează instituţii similare din Uniunea Europeană. Pentru aceasta, fiecare cadru didactic coordonator al clasei este la curent cu tot ce înseamnă curriculum în ţările mai sus menţionate, iar materialele educaţionale suport sunt selectate din paleta celor utilizate cu succes în sistemele educaţionale din ţările europene şi achiziţionate cu consultarea specialiştilor în educaţie ale acestor ţări. Acest lucru este posibil prin colaborarea pe care am dezvoltat-o în acest sens. În acest context, ARC propune un curriculum care se defineşte prin: echilibru (asigură abordarea fiecărei arii curriculare atât în relaţie cu celelalte arii, cât şi cu curriculum-ul luat ca întreg), adecvare (răspunde atât nevoilor prezente, cât şi celor de perspectivă ale copiilor), diferenţiere (permite dezvoltarea şi manifestarea caracteristicilor individuale ale copiilor), varietate (angrenează şcolarii, prin experienţe de învăţare, în domenii diverse ce oferă deschidere spre module de instruire opţională). ARC nu intenţionează să dezvolte un profil umanist al instituţiei. Matematica, ştiinţele naturii sunt domenii experenţiale pe care se pune un accent deosebit. De aceea, cultivarea gustului pentru matematică, dezvoltarea gândirii logice, a gândirii critice şi spiritului investigativ sunt direcţii pe care dorim să le urmeze şcolarii noştri. Din perspectiva politicii educaţionale a ARC, studiul limbii engleze este un instrument pentru a pătrunde în diferite domenii ale cunoaşterii şi nu un scop în sine. Pregătirea în această direcţie se va face la un nivel la care un elev ARC să performeze similar cu cei care studiază în limba engleza. Pentru a asigura acest standard, limba engleza din programul şcolar zilnic se va face de către cadru didactic de specialitate în echipă cu un profesor vorbitor nativ al limbii engleze. În concepţia ARC, evaluarea îi ajută pe copii să-şi dezvolte încrederea în sine, să se simtă valorizaţi şi motivaţi. Astfel, aceştia reuşesc să-şi construiască o imagine despre lumea din jur şi acest proces încurajează autoevaluarea şi învăţarea independentă. Pornind de la aceste principii, evaluarea este structurată pe un spectru larg de metode de la cele mai subiective şi intuitive, până la cele obiective şi ştiinţifice şi este realizată cu ajutorul unor instrumente variate, inclusiv calificativele (Foarte Bine, Bine, Suficient, Insuficient-calificativ ce nu poate fi acordat elevilor de clasa I), oferind o gamă largă de soluţii şi, în consecinţă, contribuind la crearea unei imagini echilibrate asupra copilului. La solicitarea părinţilor interesaţi, ARC pune la dispoziţie toate documentele reglatoare utilizate în procesul didactic (planuri cadru şi programe şcolare pentru toate disciplinele de studiu).