Acasa
Educație
Îinvățarea centrată pe elev

Îinvățarea centrată pe elev

Echipa ARC este responsabilă asupra strategiilor de acţiune și proiectare ţinând cont de modul în care fiecare elev impune realitatea propriei personalităţi, cu finalitatea certă a valorizării acestuia, ca element activ în propria formare și educare. Elevii asimilează astfel cunoștinţe, dar sunt învăţaţi și să opereze cu ele și să le aplice în situaţii diverse. Abordăm problematica schimbării educaţionale în direcţia elaborării unor modele practice utilizate pentru a proiecta și aplica strategii de dezvoltare personală, centrate pe elev ca actor principal în procesul educaţional, strategii integrative, activ-participative. Școala ARC urmărește îmbunătăţirea calităţii gândirii, capacitatea de reflecţie, munca în echipă, abilitatea de a dezvolta viziuni comune. Profesorii ARC și-au dezvoltat competenţe de cunoaștere și valorizare a elevilor pentru reușita lor socială, abordând într-un mod diferenţiat și personalizat intervenţiile sale formative printr-o permanentă provocare a elevilor, în așa fel încât aceștia să considere că iniţiativa este și a lor. Pentru realizarea calităţii educaţiei, Școala Arc a implementat abordarea didactică prin care elevul devine resursă, producător, lider de opinie, deci participant activ.