Curriculum

Scoala Metropolitana ARC este acreditata de Ministerul Eudcatiei, bazandu-se pe un Curriculum conceput astfel incat sa asigure pregatirea corespunzatoare elevilor pentru continuitatea studiilor atat in institutiii de invatamant romanesti cat si in strainatate. Curriculum ARC se contureaza prin reconfigurarea curriculumului romanesc cu elemente din curriculum britanic astfel incat oferta educationala ARC are la baza un curriculum bazat pe dezvoltarea de competente cheie stabilite la nivelul Uniunii Europene:
  • comunicare in limba materna;
  • constientizarea si manifestare culturala
Ca si practici curriculare si de viata scolara, preluate din scoliile britanice, elevii ARC beneficiaza de metode eficiente de predare-invatare-evaluare:
  • invatarea bazata pe proiect – la anumite discipline elevii lucreaza frecvent proiecte individuale si de grup.
  • invatarea centrata pe elev – fiecarui elev i se asigura suportul pentru a-si insusi notiunile in ritm propriu in functie de varsta si de aptitudini.
  • portofoliul elevului – lucrarile, fisele de lucru, testele sumative, diplomele obtinute la diferite concursuri si alte lucrari, inclusiv proiectele fac parte din portofoliul de progres al elevilor care este prezentat parintilor la finalul semestrului.
  • Rapoartele de evaluare – intocmite de profesorii clasei se trimit parintilor la final de semestru.
  • Assembly – intalnire o data pe luna cu elevii scolii unde se fac afirmari, anunturi si evidentieri.
  • Newsletter – saptamanal de informare parinti
  • Panouri de afisaj – Sunt panouri unde se expun lucrarile si proiectele elevilor
  • Cercuri si cluburi – sunt cursuri extracurriculare oferite de scoala in sprijinul elevilor care vor sa aprofundeze cunostintele predate la scoala dar mai ales sa descopere noi domenii de activitate si sa-si exploreze astfel propriile diimensiuni si inclinatii artistice, stiintifice, sportive si creatoare.