Evaluarea elevilor

Un feedback corect inseamnă un progres sigur! Procesul de evaluare este unul circular, continuu și susținut și se poate realiza în orice moment al zilei din programul nostru școlar. Sunt evaluate în primul rând competențele cheie pe care Școala Gimnaziala Metropolitană ARC dorește să le dezvolte  în cei 9 ani de studiu:
 • Comunicare în limba maternă
 • Comunicare în limbi moderne
 • Competenţe matematice și competenţe de bază în știinţe și tehnologii
 • Competenţe digitale
 • Abilităţi de a învăţa
 • Competenţe sociale și civice
 • Spirit de iniţiativă și antreprenoriat
Există atât evaluări formative (sunt verificate cunoștințele pe termen scurt) cât și sumative (sunt verificate cunoștințele pe termen lung), atât evaluări orale cât și scrise care, la finalul fiecărui semestru, se vor regăsi într-un raport de evaluare individualizat și foarte bine structurat pe discipline școlare și pe competențe cheie urmărite, pentru o imagine exactă a evoluției copiilor noștri. O evaluare corectă și completă ne ajută să stabilim noile direcții de dezvoltare ale copiilor. Școală noastră participă la toate examenele naționale prevăzute de Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului:
 • Evaluare națională clasă a II-a (teste la limbă română și matematică)
 • Evaluare națională clasă a IV-a (teste la limbă română și matematică)
 • Evaluare națională clasă a VI-a (teste transdisciplinare din limbă și comunicare, respectiv matematică și științe)
 • Evaluare națională clasă a VIII-a
Evaluarea extrașcolară se realizează frecvent prin participarea la concursuri și olimpiade în diverse domenii (matematică, limbă română, limbă engleză, artă, sport etc), competiții la care elevii noștri s-au evidențiat prin rezultate deosebite. Evaluarea elevilorla ciclul primar ii ajuta pecopii sa-si dezvolte increderea in sine, sa se simta valorizati si motivati. Astfel, acestia reusesc sa-si construiasca o imagine despre lumea din jur si acest proces incurajeaza AUTOEVALUAREA SI INVATAREA INDEPENDENTA.